Sabiedriskā iniciatīva Zvaigžņu bērns

Zvaigžņu bērni. Gaidīti. Mīlēti. Ir.

Zvaigznes dara gaišākas nakts debesis un ceļu tumsā. Bērna nāve ir viena no vistumšākajām pieredzēm, kas daudziem jāpiedzīvo. Tā notiek un notiks – grūtniecības negaidīti pārtraucas, bērni piedzimst pirms laika, nāk pasaulē jau miruši vai nodzīvo īsu brīdi. Taču viņi ir un vienmēr paliks gaidīti un mīlēti savu vecāku bērni. Viņu dzīve ir beigusies, bet tās nozīme vēl tikai top.

Zvaigžņu bērnu statistika Latvijā ik gadu:

3300 bērniņu augšana mammas vēderā izbeidzas no vecākiem neatkarīgu iemeslu dēļ,

170 bērniņu augšana mammas vēderā izbeidzas starp 12. un 22. grūtniecības nedēļu,

170 bērniņi piedzimst nedzīvi pēc 22. nedēļas vai nomirst pirmajā nedēļā pēc dzimšanas.

Mēs, mūžībā aizsauktu bērnu vecāki kopā ar profesionāļiem, kuri ikdienā sniedz atbalstu bērnus zaudējušiem vecākiem, esam apvienojušies sabiedriskajā iniciatīvā Zvaigžņu bērni. Mūsu nolūks ir:

– Aktualizēt zvaigžņu bērnu tēmu sabiedrības dienaskārtībā.

– Iniciēt grozījumus normatīvajos aktos, lai visiem vecākiem ir likumīgas tiesības cieņpilni atvadīties no sava zaudētā bērna un izmantot sociālās garantijas, kā arī, lai slimnīcas ar cieņu izturētos pret šo bērnu mirstīgajām atliekām.

– Veicināt Dvēseļu dārzu izveidi visā Latvijā.

– Izdot grāmatu – atbalsta resursu medicīniskajam personālam un citiem interesentiem, kā arī pašiem vecākiem.

– Izstrādāt mācību programmu medicīniskajam personālam darbam ar bērnu zaudējušiem vecākiem un izveidot atbalsta tīklu bērnu zaudējušiem vecākiem visā Latvijā.

Jūs jau zināt, ka Rīgā, Stradiņa slimnīcai tuvējā Alberta baznīcas dārzā ir izveidots Dvēseļu dārzs, kur tiek apglabāti zvaigžņu bērni. Kopīgiem spēkiem šobrīd veidojam Dvēseļu dārzu zvaigžņu bērnu piemiņai arī Torņakalna baznīcas dārzā.

Ja vēlaties iesaistīties vai atbalstīt sabiedriskās iniciatīvas Zvaigžņu bērns aktivitātes, lūdzu, sazinieties ar Žaneti (mob. tālr. 29335339).

Ja vēlaties atbalstīt Dvēseļa dārza izveidi Torņakalnā, jūs varat veikt ziedojumu: Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze Torņakalna iela 3/5 Rīga, LV-1004 Reģ. Nr. 90000066302 Swedbank HABALV22, konts LV55HABA0551008460337 SEB Banka UNLALV2X, konts LV02UNLA0003000701104 Ar norādi „Dvēseļu dārza izveidei”.