Izvadīšana

Bērna zaudējums atsevišķos gadījumos var būt paredzams, tomēr visbiežāk nāk pilnīgi negaidīti. Nonākot šāda traģiska fakta priekšā, šķiet, ka tevi ir pārņēmusi nepārvarama tukšuma sajūta un fiziska bezspēcība. Tomēr arī šādā brīdī ir jāpieņem daži lēmumi, kas skar bērniņa apbedīšanu. Mirušam bērniņam pienākas tāda pati cieņa kā jebkuram citam mirušam cilvēkam, tādēļ iespēju robežās viņu ir pienācīgi jāapglabā. Ir vairākas iespējas, kā to var izdarīt.

  1. Ja tavai ģimenei ir dzimtas kapi, vari izvēlēties apbērēt bērniņu tradicionālā veidā, iepriekš sazinoties ar kapu administrāciju. Bēres vadīt vari uzaicināt savas draudzes mācītāju vai kādu citu cilvēku pēc savas izvēles. Zārciņu var palīdzēt iegādāties Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) patoloģijas birojā (zvaniet pa tālruni 67064459 biroja darbiniecei Ritai, kas palīdz vecākiem risināt jautājumus, saistītus ar apbedīšanu).
  2. Ja izvēlējies individuālo kremāciju, tas var dot laiku lēnām apdomāt, kur īsti vēlies urniņu aprakt vai izkaisīt pelnus. Arī šajā gadījumā ar kremāciju saistītos jautājumus palīdzēs nokārtot BKUS patoloģijas birojā. Individuālu pelnu apbedīšanu Dvēseļu dārzā jums var palīdzēt organizēt P.Stradiņa KUS Garīgās aprūpes dienests.
  3. Ja emocionālu vai kādu citu apstākļu dēļ nevari uzņemties apbedīšanu, nedzīvi dzimis bērniņš tiks kremēts un vēlāk apbedīts kopā ar citiem bērniem Svētā Alberta Romas katoļu baznīcas teritorijā esošajā Dvēseļu dārzā, kas atrodas Rīgā, Liepājas ielā 38. Ja esat izvēlējušies šo iespēju, tad vienmēr esat gaidīti apmeklēt Dvēseļu dārzu, atcerēties savu bērniņu, noliekot ziedus vai iededzot svecīti. Vienu reizi gadā (jūnija sākumā) tiek rīkots starpkonfesionāls svētbrīdis mirušo bērniņu piemiņai. Plašāku informāciju varat atrast interneta mājas lapās www.lpvaka.lv, www.dveseludarzs.lv vai arī piezvanot pa tālruni 67069645 P.Stradiņa slimnīcas Garīgās aprūpes dienestam, kā arī izmantojot šajā mājas lapā norādīto kontaktinformāciju.