Vārda došanas svētbrīdis nedzīvi dzimušam bērnam

Vārda došanas svētbrīdis nedzīvi dzimušam bērnam

Dot savam bērnam vārdu ir neatņemama vecāku privilēģija un tiesības, jo arī Dievs sauc katru cilvēku vārdā, un Dieva priekšā katrs cilvēks ir īpašs kā visdārgākā pērle neatkarīgi ne no kā.

Katram nedzīvi dzimušam bērnam ir tiesības tikt atzītam kā cilvēkam ar savu vārdu visas sabiedrības un arī draudzes vidū. Katram bērnam, pat, ja viņš ir tikai pašā savā cilvēktapšanas sākumā, ir tiesības tikt savu vecāku ieraudzītam, apskautam, paturētam rokās. Katram bērnam, kurš iet bojā spontānajā abortā vai dzimst nedzīvs, vai mirst tūdaļ pēc piedzimšanas ir tiesības mirt cieņpilnā veidā un tapt cilvēciskā cieņā apglabātam.

Šī tiesības mūsu sabiedrība un valsts respektē tikai daļēji.  Nedzīvi dzimušiem bērniem, kuri miruši līdz grūtniecības 22.nedēļai, nav iespējams dot vārdu likumīgā veidā.

Rīgas Lutera draudze vecākiem, kuru bērniņš ir piedzimis nedzīvs vai gājis bojā spontānajā abortā, piedāvā īpašā svētbrīdī dot savam mazajam bērniņam vārdu.

Vārda došana savam nedzīvi dzimušajam bērnam ir arī apliecinājums visai pasaulei, ka šis bērniņš ir bijis gaidīts, īsts un patiess, mīlēts un apraudāts, ka viņš ir bijis pilnvērtīgs kopienas loceklis un arī pieder tai draudzei, kurai pieder viņa vecāki, un, lai arī viņam nav bijusi iespēja tikt kristītam, tomēr viņš ir kristīts debesīs un loceklis Kristus miesā, un nekas un neviens nespēs šo bērniņu no šīs kopības šķirt.

Mēs nesagaidām no vecākiem, kuri vēlētos dot savam nedzīvi dzimušajam bērnam vārdu, nedz kādu noteiktu reliģisku vai konfesionālu piederību, kā vienīgi izpratni un cerību, ka vārda došana palīdzēs iziet cauri sērām un turēties pie apziņas, ka bērniņš ir mīlošā Dieva rokās.

Vienoties par šādu svetbrīdi ir iespējams:

Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes namā,  Torņakalna ielā 3/5,

trešdienās no 16 līdz 19 mācītāja Linarda Rozentāla pieņemšanas laikā

vai rakstot uz e-pastu: linards.rozentals@luteradraudze.lv