Svētbrīži Zvaigžņu bērnu piemiņai Dvēseļu dārzos 2022. gada jūnijā

Ikviens Zvaigžņu bērna vecāks mīļi aicināts uz svētbrīdi vienā no diviem Rīgas Dvēseļu dārziem, lai pieminētu mūžībā aizgājušos bērniņus.

10.jūnijā 16.00 Svētbrīdis Zvaigžņu bērnu piemiņai Dvēseļu dārzā Rīgas Svētā Alberta Romas katoļu baznīcas pagalmā, Liepājas ielā 38, Rīgā

12.jūnijā 14.00 Svētbrīdis Zvaigžņu bērnu piemiņai, Dvēseļu dārzā Torņakalnā, Rīgas Lutera baznīcas pagalmā, Torņakalna ielā 3, Rīgā. Svētbrīdi vadīs mācītājs Linards Rozentāls.

Uz svētbrīžiem aicināti gan vecāki, kuru mirušo bērnu pelni ir izkaisīti konkrētajā Dvēseļu dārzā gan ikviens Zvaigžņu bērna vecāks, lai pieminētu mūžībā aizgājušos bērniņus ar mierpilnu atgādinājumu par mīlestību un gaismu, ko šie bērni atstājuši un, kas turpina starot no viņu ceļa taipus redzamajam.

Dvēseļu dārzs ir piemiņas vieta grūtniecības vai dzemdību laikā vai drīz pēc dzemdībām mirušajiem bērniem neatkarīgi no vecāku reliģiskās piederības. Šobrīd Latvijā pateicoties brīvprātīgo iniciatīvai un ziedojumiem ir izveidoti divi Dvēseļu dārzi – Romas katoļu Svētā Alberta baznīcas teritorijā kopš 2008. gada un Rīgas Lutera baznīcas teriotijā Torņakalnā kopš 2021.gada.

Comments are closed.